Evangeliseren tussen twee goals

De sportweek is de kers op de taart voor jongeren uit de Zwolse wijk Dieze. Marten Timmer (29) vertelt hen met een potje voetbal over Jezus. “Veel van hen kunnen niet op vakantie. Dankzij Sonrise Zwolle kunnen ze toch nog een week lang plezier hebben met andere jongeren en leren ze het Evangelie kennen.”

 

Marten Timmer - Sonrise Zwolle Marten Timmer (foto) is sporter en jeugdwerker in opleiding bij Youth for Christ Zwolle. Samen met de twee kerken, Grote Kerkgemeente en de Vrije Evangelische Gemeente verzorgt Youth for Christ Zwolle het jaarlijkse Sonrise-evenement in Zwolle. Tijdens deze interkerkelijke sportweek zetten vrijwilligers en christelijke jongeren zich sinds zes jaar in om kinderen en jongeren in contact te brengen met het Evangelie. Met sport, drama en getuigenissen van vrijwilligers. “We bouwen een relatie met die jongeren op, door ze de rest van het jaar ook op te zoeken en met ze te praten. Ze vertrouwen ons en we delen steeds meer.”

 

Sonrise Zwolle

Geen topsporters maken

Marten kwam drie jaar geleden tot geloof. “Ik ging wel naar de kerk, maar het leefde niet. God stuurde mijn leven een hele andere kant op en ik besloot om jongerenwerker te worden.” Tijdens zijn stage bij Youth for Christ raakte hij betrokken bij de sportweek, sindsdien komt hij elk jaar terug als vrijwilliger. “Ik wil iets doorgeven van wat mij gegeven is. We proberen geen topsporters van de jongeren te maken, we willen het vooral leuk hebben. Een balletje overtrappen kan dan al voldoende zijn.” Op het veld kunnen kinderen en jongeren niet alleen voetballen, er is ook ruimte voor volleybal en basketbal.

 

Laat de kinderen tot Sinterklaas komen

In de pauze is er ruimte om te vertellen over het geloof. Er wordt een kort theaterstuk opgevoerd met een Bijbels thema. “Om bijvoorbeeld het verhaal te vertellen van de kinderen die niet bij Jezus mochten komen, speelden we een stukje met Sinterklaas. Nu waren het de Zwarte Pieten die de kinderen tegenhielden.” En dat heeft effect, vertelt Marten. “Ik herinner me een paar meisjes, dat daarna naar ons toe kwam met vragen. Een van de vrijwilligers pakte een tienerbijbel en las ze het originele verhaal voor. Iets eenvoudigs als een toneelstuk kan al een opening vormen voor de Bijbel.”

 

Open voor iedereen

Iedereen mag komen, we sporten ’s middags van twee tot vier uur. Dan komen er vooral kinderen tot twaalf jaar oud. ’s Avonds komen er jongeren en mensen van 25 en 26 jaar oud. Zondag sluiten we het af met een openluchtdienst waar ook iedereen welkom is. “Dit vormt een belangrijk markeerpunt voor de jongeren,” vertelt jongerenwerker Ronald Welmers. “Ze trekken deze week intensief met ons en elkaar op. Dan kun je ze aan het eind niet simpelweg naar huis sturen. “Kerkleden van de betrokken kerken komen hier ook kijken. Zo ontmoeten jongeren, ouders en kerkleden elkaar in de openlucht. We zien hier elk jaar iets gebeuren met mensen, dat doet sport.”

 

Dichterbij Youth for Christ Zwolle

 

Jongerencentrum The Mall Bijlmer opent deuren

Op 18 april opent het nieuwe jongerencentrum The Mall Bijlmer officieel zijn deuren. The Mall biedt jongeren vanaf 10 jaar in de H-buurt een veilige plek waar alle vragen gesteld mogen worden. Daarnaast is er ruimte voor talentontwikkeling en sport en worden ze gestimuleerd zich in te zetten voor hun omgeving. 

 

The Mall Bijlmer is een initiatief van de Pentecostal Council of Churches (koepel van migrantenkerken) en Youth for Christ. De PCC wil graag iets betekenen voor de jongeren in de Bijlmer. Youth for Christ ondersteunt hen hierbij met meer dan 60 jaar ervaring in het werken met (kwetsbare) jongeren.

 

Vrijwilligers
Het grootste deel van dit initiatief wordt gedraaid door vrijwilligers. Zij leveren ieder op hun eigen manier een bijdrage aan het jongerenwerk: meidenwerk, sport, dansworkshops en identiteitsontwikkeling. Daarnaast zijn ze rolmodellen voor de jongeren. Jongerenwerker Glen Leeuwin begeleidt de vrijwilligers heeft veel ervaring in professioneel welzijnswerk. De afgelopen maanden stonden voornamelijk in het teken van kennismaking met de jongeren, ouders en de buurt.

 

Feestje
Inmiddels is The Mall al open en is het elke maandag en woensdagmiddag en -avond vol. Tijdens de officiële opening is er ook een feestje voor de buurt. Een mooie gelegenheid om kennis te maken en een kijkje te nemen. The Mall Bijlmer is ook op Facebook.

 

Meer informatie

Datum: 18 april vanaf 13:00u

Locatie: Hogevecht 229d (onder de doorgang van flat Hogevecht)

Contact: [email protected]